Standard TNI CEN/TR 16092 1.4.2013 preview

TNI CEN/TR 16092 (018338)

Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systemsSTANDARD published on 1.4.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.50 USD excl. VAT
18.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CEN/TR 16092
Classification mark: 018338
Catalog number: 92585
Publication date standards: 1.4.2013
SKU: NS-549265
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text TNI CEN/TR 16092 (018338):

Tato technická zpráva se zaměřuje na analýzu požadavků na obecný systém pro placení předem za mýtné služby, včetně: - vztahů s dalšími existujícími normami v této oblasti; - klíčových požadavků a funkčnosti, které musí být zajištěny. Na základě analýzy jsou v této zprávě obsaženy požadavky na obecný systém placení předem (pre-pay) a různé další druhy pre-pay řešení roztříděné do kategorií podle jejich funkčních, technických a právních aspektů. Co se týče právních nároků, bude ještě ujasněno, zda prostředky při placení předem spadají do oblasti působnosti Evropské směrnice 2000/46/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, a zda organizace vydávající médium musí vystupovat jako finanční instituce a spadá do oblasti Směrnice o platebních službách 2007/64/ES. Druhá směrnice se týká přímo platebních úkonů vykonaných subjekty, ale nevyžaduje plnou bankovní licenci. Tato technická zpráva popisuje současný stav věcí ohledně mýtných systémů placení předem, včetně poptávek na normy a soupisu předpisů daných normami. Umožní tak identifikovat a stanovit priority ohledně nedostatků ve smyslu norem nebo dalších činitelů potřebných k tomu, aby mohl trh poskytnout v evropském kontextu životaschopné řešení placení mýtného předem. Tato technická zpráva nedává žádné usnesení o tom jak nebo zda je jedno z popsaných řešení placení mýtného předem komerčně proveditelné, aby bylo považováno za použitelnou nabídku uživateli služby. Návratnost investice poskytovatelům služby mýtného je s ohledem na požadavky systémové architektury a dalších povinností (refundace uživatele) nejistá. Tato technická zpráva podává pouze souhrn požadavků na možná řešení placení mýtného předem. Je na těch, kteří přijímají rozhodnutí, posoudit možné alternativy na základě individuálních předpokladů svého mýtného režimu a přijetí trhuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.