Standard TNI CEN ISO/TR 11811 1.1.2014 preview

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005)

Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurementsSTANDARD published on 1.1.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CEN ISO/TR 11811
Classification mark: 012005
Catalog number: 94417
Publication date standards: 1.1.2014
SKU: NS-549393
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Physics. Chemistry

Annotation of standard text TNI CEN ISO/TR 11811 (012005):

Tato technická zpráva stanoví postupy pro hodnocení tribologickém chování posuvných dotyků o celkové velikosti od několika nanometrů (nm) do 10 µm, a tam, kde je aplikováno zatížení mezi 50 µN a 100 µN. Jsou zde popsány postupy pro provádění těchto měření a poskytnut návod pro prokázání vlivu uvedených parametrů na výsledky zkoušky. Tento postup se nevztahuje na stávající SPM techniky, jako je mikroskopie třecích sil a mikroskopie atomárních sil (AFM).

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.