Standard TNI CWA 17796 1.4.2022 preview

TNI CWA 17796 (010131)

Responsibility-by-design - Guidelines to develop long-term strategies (roadmaps) to innovate responsibly

Translate name

STANDARD published on 1.4.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.50 USD excl. VAT
24.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI CWA 17796
Classification mark: 010131
Catalog number: 514506
Publication date standards: 1.4.2022
SKU: NS-1053490
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Research and development

Annotation of standard text TNI CWA 17796 (010131):

Tento dokument poskytuje směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování, čímž pomůže organizacím dosáhnout společensky žádoucí výstupy z procesů inovací. Tyto strategie podporují přístup "odpovědnost již od návrhu", který integruje zvažování technických, etických, sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů po celou dobu výzkumu, vývoje a návrhu, vedoucích k inovacím. Důraz je kladen na inovace souvisící s transformačními technologiemi. Dokument je vypracován tak, aby byl v co největší možné míře konzistentní s existujícími normami systémů managementu (např. EN ISO 9001) a aby je v co největší možné míře podporoval. Zvláštní pozornost věnuje společenské odpovědnosti (např. EN ISO 26000). Dokument je určen všem organizacím a činitelům zapojeným do plánování a provádění výzkumu, inovací a technologického vývoje

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.