Standard TNI ISO/TR 10064-3 1.7.2014 preview

TNI ISO/TR 10064-3 (014671)

Cylindrical gears - Code of inspection practice - Part 3: Recommendations relative to gear blanks, shaft centre distance and parallelism of axesSTANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 10064-3
Classification mark: 014671
Catalog number: 93319
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-549674
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text TNI ISO/TR 10064-3 (014671):

Tato technická zpráva poskytuje doporučené hodnoty pro rozměrové úchylky polotovarů, středové vzdálenosti a osového paralelismu ozubených kol. Číselné hodnoty uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za přísná kritéria kvality podle ISO, ale mohou sloužit jako návod pro vzájemné dohody pro ocelové a železné součástí

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.