Standard TNI ISO/TR 19201 1.3.2014 preview

TNI ISO/TR 19201 (011483)

Mechanical vibration - Methodology for selecting appropriate machinery vibration standardsSTANDARD published on 1.3.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.30 USD excl. VAT
15.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 19201
Classification mark: 011483
Catalog number: 94539
Publication date standards: 1.3.2014
SKU: NS-549701
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text TNI ISO/TR 19201 (011483):

Tato technická zpráva poskytuje návod pro výběr odpovídajících norem pro vibrace specifických typů strojů a tím pro výběr vhodné metody měření a hodnocení vibrací. Jsou uvedeny přehledy ISO 10816 (hodnocení vibrací strojů na nerotujících částech) a ISO 7919 (hodnocení vibrací strojů na rotujících částech) spolu s dalšími mezinárodními normami, které se vztahují ke strojům. Tato technická zpráva poskytuje přehled odpovídajících mezinárodních norem a dává souhrn jejich rozsahu. Poskytuje také teoretickou, analytickou základnu pro stanovení, jestli mají být měření vibrací provedena na nerotujících částech, rotujících hřídelích nebo obojí pro ty stroje, kde neexistují předchozí zkušenosti. Jejím účelem není nahradit uznávané praktické zkušenosti výrobců nebo uživatelů se specifickými typy strojů, protože u určitého stroje mohou existovat specifické vlastnosti, které vedou k odlišnému výběru nejvhodnějšího postupu měření

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.