Standard TNI ISO/TR 25100 1.5.2013 preview

TNI ISO/TR 25100 (018208)

Intelligent transport systems - Systems architecture - Harmonization of ITS data conceptsSTANDARD published on 1.5.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.50 USD excl. VAT
18.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 25100
Classification mark: 018208
Catalog number: 92807
Publication date standards: 1.5.2013
SKU: NS-549705
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI ISO/TR 25100 (018208):

Tato technická zpráva poskytuje návod k harmonizaci datových konceptů, které jsou spravovány datovými registry a datovými slovníky, popsanými například v ISO 14817:2002. Technická zpráva popisuje proces harmonizace datových konceptů, s cílem dospět k upřednostňovaným definicím pro použití v normách, specifikacích, technických zprávách a informačních modelech. Zakládá se na znalostech harmonizačního procesu používaného mezinárodními skupinami z oblasti ITS, širší oblasti dopravy, logistických informací a řídicích systémů

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.