Standard TPG 40201 18.9.2001 preview

TPG 40201 (380402)

Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (nahrazuje TPG 402 01 Část 1). VYPRODÁNO

Automatically translated name:

Pressure stations, distribution and transportation of liquefied petroleum gas (LPG) (replaces the TPG 402 01 Part 1). SOLD OUTSTANDARD published on 18.9.2001


Language
Format
AvailabilitySold out currently
PriceON REQUEST excl. VAT
ON REQUEST

The information about the standard:

Designation standards: TPG 40201
Classification mark: 380402
Note: *** SOLD OUT TEMPORARILY ***
Publication date standards: 18.9.2001
SKU: NS-549745
The number of pages: 88
Approximate weight : 320 g (0.71 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TPG

Annotation of standard text TPG 40201 (380402):

V posledních letech byl zaznamenán velký rozvoj v oblasti použití zkapalněných uhlovodíkových plynů (dále jen “LPG”). Rozšiřuje se užívání tohoto paliva k pohonu motorových vozidel, zvyšuje se zájem o vytápění objektů v oblastech dosud neplynofikovaných zemním plynem, o použití v mobilních prostředcích pro rekreaci (lodě, maringotky) atp. Překážkou tomuto rozvoji jsou zastaralé předpisy, které buď nabízejí řešení nevyhovující, někdy i bránící novým trendům v použití LPG, nebo některou problematiku vůbec neřeší. Z tohoto důvodu byla v minulých letech vydávána TPG a TD, která uvedené bariéry postupně odstraňovala. Jednalo se však o technická pravidla a doporučení zaměřená na určitou, vymezenou oblast použití LPG, jako např. na skladování a prodej tlakových nádob k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů, konstrukci, výrobu, značení, zkoušení, opravy a údržbu ocelových lahví k dopravě zkapalněných uhlovodíkových plynů, plnírny, přípravny, zkušebny a opravny tlakových nádob k dopravě LPG, tlakové zásobníky pro LPG do objemu 5 m3, čerpací stanice LPG pro motorová vozidla, umísťování a provoz spotřebičů spalujících LPG v prostorách pod úrovní terénu.
Tato technická pravidla nahrazují TPG 402 01 část 1 schválená 15.6.1993.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand