ČSN 010193 (010193)

Documentation. Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauriSTANDARD published on 1.1.1996


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.60 USD excl. VAT
22.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010193
Classification mark: 010193
Catalog number: 18419
Publication date standards: 1.1.1996
SKU: NS-116317
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN 010193 (010193):

Norma se zabývá některými aspekty výběru lexikálních jednotek a obsahuje doporučené postupy při kontrole slovníku. Zejména je však věnována způsobům stanovení a vyjádření určitých typů vztahů mezi lexikálními jednotkami. Techniky popsané v normě jsou pokud možno založeny na obecných principech, které lze použít v jakékoli tematické oblasti. Norma neobsahuje postupy pro pořádání a vyjádření matematických a chemických vzorců. Není určena pro systémy, v nichž jsou zavedeny techniky plně automatického indexování a v nichž termíny vyskytující se v textu jsou seskupovány podle hledisek stanovených počítačem. Norma se nevztahuje na vypracování rejstříků k publikacím. Příloha A uvádí symboly pro vyjádření vztahů u tezaurů

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand