ČSN 010229 (010229)

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for the parameter of the Poisson distributionSTANDARD published on 11.5.1987


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010229
Classification mark: 010229
Catalog number: 24026
Publication date standards: 11.5.1987
SKU: NS-116343
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN 010229 (010229):

Norma stanoví pravidla určení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení při zpracování statistických dat řídících se Poissonovým rozdělením, získaných při výzkumu, analýyách a měřeních. Informační přílohy obsahují příklady stanovení odhadů a konfidenčních mezí, výrazy pro koeficienty r1 a r2 a odhad a přibližné konfidenční meze pro podíl vadných výrobků v dávce

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.