strlen:19


ČSN 010253 (010253)

Statistical methods in industrial practice III. Basis distribution-free methods



STANDARD published on 1.8.1974


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.40 USD excl. VAT
13.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010253
Classification mark: 010253
Catalog number: 22
Publication date standards: 1.8.1974
SKU: NS-116348
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN 010253 (010253):

Norma obsahuje výklad základních neparametrických metod: - znaménkový test - pořadové testy - test dobré shody Norma doplňuje statistické metody obsažené v ČSN 010250 a ČSN 010252. Tyto matematicko-statistické metody jsou použitelné v průmyslové praxi, zejména v oblasti řízení jakosti, normalizace, zkušebnictví apod



Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.