ČSN ISO 10847 (011674)

Acoustics - In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all typesSTANDARD published on 1.6.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10847
Classification mark: 011674
Catalog number: 56077
Publication date standards: 1.6.1999
SKU: NS-177436
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN ISO 10847 (011674):

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10847:1997. Mezinárodní norma ISO 10847:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanovuje metody určení vložného útlumu venkovních protihlukových clon navržených ke stínění různých zdrojů hluku. Stanovuje podrobné postupy pro měření in-situ vložného útlumu protihlukových clon, včetně poloh mikrofonu, provozních podmínek zdroje a akustického prostředí měřicích míst. Norma umožňuje měření vložného útlumu konkrétní protihlukové clony v konkrétním místě za konkrétních podmínek. Neumožňuje porovnávání hodnot vložného útlumu stejných protihlukových clon na různých místech. Za stejných meteorologických podmínek může být použita na stejném místě pro porovnávání vložného útlumu různých typů protihlukových clon přímou metodou. Norma může být použita jako předepsaný postup pro určení útlumových vlastností protihlukové clony nebo pro její technické či diagnostické hodnocení. Lze ji použít v případech, kdy se protihluková clona teprve bude stavět a v případech, kdy již postavena byla. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Metody, kapitola 5 - Přístroje, kapitola 6 - Akustické prostředí, kapitola 7 - Zdroje a ekvivalence zdrojů, kapitolu 8 - Postup měření, kapitola 9 - Zaznamenávané informace a kapitola 10 - Informace uváděné v protokolu. ČSN ISO 10847 (01 1674) byla vydána v červnu 1999

These corrections apply to this standard:

ČSN ISO 10847:1999/Oprava1 (011674) Correction

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů.

Correction published on 1.1.2000

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.