ČSN 013216 (013216)

Gears. Information to be given on drawingsSTANDARD published on 27.12.1979


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013216
Classification mark: 013216
Catalog number: 68
Publication date standards: 27.12.1979
SKU: NS-116505
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsGears

Annotation of standard text ČSN 013216 (013216):

Touto normou se zavádí ST SEV 859-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje 9 článků. Kromě toho se doplňuje 7 příloh s uvedením nezávazných informativních příkladů kreslení ozubených kol podle normy. Přílohy na formátu A3 jsou vydány zvlášť. Norma RVHP stanoví pravidla pro kreslení výkresů čelních ozubených kol s evolventním ozubením, dále kuželových ozubených kol s přímkovým základním profilem nad přechodovou křivku pro převody s různoběžnými osami a konečně ozubených hřebenů spoluzabírajících s čelními ozubenými koly s evolentním ozubením a ještě válcových šneků a šnekových kol. ČSN 01 3216 byla schválena 27.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1981. Nahradila ČSN 01 3046 z r.1963

These changes apply to this standard:

ČSN 013216:1979/a (013216) Change

Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol.

Change published on 1.10.1984

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.