ČSN 013216 (013216)

Gears. Information to be given on drawingsSTANDARD published on 27.12.1979


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013216
Classification mark: 013216
Catalog number: 68
Publication date standards: 27.12.1979
SKU: NS-116505
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsGears

Annotation of standard text ČSN 013216 (013216):

Touto normou se zavádí ST SEV 859-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje 9 článků. Kromě toho se doplňuje 7 příloh s uvedením nezávazných informativních příkladů kreslení ozubených kol podle normy. Přílohy na formátu A3 jsou vydány zvlášť. Norma RVHP stanoví pravidla pro kreslení výkresů čelních ozubených kol s evolventním ozubením, dále kuželových ozubených kol s přímkovým základním profilem nad přechodovou křivku pro převody s různoběžnými osami a konečně ozubených hřebenů spoluzabírajících s čelními ozubenými koly s evolentním ozubením a ještě válcových šneků a šnekových kol. ČSN 01 3216 byla schválena 27.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1981. Nahradila ČSN 01 3046 z r.1963

These changes apply to this standard:

ČSN 013216:1979/a (013216) Change

Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol.

Change published on 1.10.1984

Selected format:
Czech -
Print design (2.60 USD)


Show all technical information.
2.60 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand