strlen:20


ČSN 013850 (013850)

Microfon storageSTANDARD published on 10.8.1987


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.10 USD excl. VAT
7.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013850
Classification mark: 013850
Catalog number: 24174
Publication date standards: 10.8.1987
SKU: NS-116671
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Document imaging applicationsInformation sciences

Annotation of standard text ČSN 013850 (013850):

Norma platí pro dlouhodobé a trvalé ukládání mikrografických médií zhotovených z černobílých halogenidostříbrných filmů. Norma popisuje způsob ukládání, materiály ukládacích prostředků, ukládací zařízení, požadavky na ukládací prostory a manipulaci s médii a kontrolu. Požadavky na ukládací prostory jsou specifikovány jako dispoziční požadavky, požadavky na stavební konstrukce, požadavky na teplotu, vlhkost, světlo, čistotu ovzduší a požární bezpečnost stavby. V příloze je uvedena zkouška působení obalu na mikrografická média

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.