ČSN 014602-4 (014602)

Worm gears. Terms, definitions and symbolsSTANDARD published on 26.11.1990


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014602-4
Classification mark: 014602
Catalog number: 24218
Publication date standards: 26.11.1990
SKU: NS-116802
The number of pages: 84
Approximate weight : 283 g (0.62 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 014602-4 (014602):

Norma je překladem ST SEV 6498-88. Do normy je doplněno v čl.8.1.1. doplňující ustanovení označené jako "čs. doplněk". Stanovuje názvy, definice a značky geometrických a kinematických pojmů pro šnekové převody se stálým převodovým poměrem. Musí se používat spolu s ČSN 01 4602, 1. díl - Názvosloví ozubených převodů. Všeobecné pojmy. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno cca 160 hesel. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou. ČSN 01 4602 4.díl byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila částečně ČSN 01 4602 z 18.7.1960Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.