ČSN 014686-5 (014686)

Calculation of load capacity of spur and bevel gears. Endurance pitting resitance and strength numbers and material qualitiesSTANDARD published on 11.4.1988


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.20 USD excl. VAT
22.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014686-5
Classification mark: 014686
Catalog number: 24225
Publication date standards: 11.4.1988
SKU: NS-116830
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014686-5 (014686):

Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové), jakož i pro zakrytá kuželová soukolí z kovových materiálů s vnějším ozubením. Norma obsahuje značky, názvy, jednotky a údaje o materiálech a jejich tepelném a(nebo) chemicko-tepelném zpracování, nejčastěji používaných pro výrobu ozubených kol. Jsou uvedeny meze únavy v dotyku a v ohybu, hlavní určující parametry Wöhlerových křivek, součinitel vrubové citlivosti, součinitele střídavého zatížení zubů a součinitele technologie výroby. Jsou rovněž uvedeny přibližné závislosti mezi tvrdostí podle Vickerse, Brinella, Rockkwella a pevnosti v tahuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.