ČSN 015111 (015111)

Sampling of loose and grained materialsSTANDARD published on 2.5.1974


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 015111
Classification mark: 015111
Catalog number: 170
Publication date standards: 2.5.1974
SKU: NS-116908
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Test conditions and procedures in general

Annotation of standard text ČSN 015111 (015111):

Návrh normy, který byl vydán na zkoušku 2.5.1974, stanoví zásady pro řešení postupu vzorkování sypkých a zrnitých materiálů v technických normách a ostatních technických předpisech. Norma platí pro všechny sypké materiály, u nichž maximální velikost částic dovoluje odebrat representativní vzorek technickými prostředky, předepsanými příslušnou předmětovou normou. Postup pro vzorkování celků obsahujících větší částice, musí být řešen v příslušné předmětové normě. Úvodní část normy má skoro stejnou stavbu jako návrh normy ČSN 01 5111. Odlišná je kap. III. (plán vzorků). Kap. IV. je věnována bezpečnosti práce - většinou je formou odkazu na návrh ČSN 01 5110. Kap. V. řeší zvláštní případy vzorkování. V přílohách jsou uvedeny příklady statistického vyhodnocení, a celkem 7 tabulek výpočtových schémat. Návrh ČSN 01 5111 je v platném seznamu ČSN ještě k 1.1.1995

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand