ČSN IEC 60605-4 (010644)

Equipment reliability testing - Part 4: Statistical procedures for exponential distribution - Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervalsSTANDARD published on 1.8.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN IEC 60605-4
Classification mark: 010644
Catalog number: 64964
Publication date standards: 1.8.2002
SKU: NS-175554
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN IEC 60605-4 (010644):

V této mezinárodní normě jsou uvedeny statistické metody pro vyhodnocení bodových odhadů, konfidenčních intervalů, předpovědních intervalů a tolerančních intervalů pro intenzitu poruch objektů, jejichž doba do poruchy se řídí exponenciálním rozdělením. Tyto metody jsou základem pro vyhodnocování výsledků určovacích zkoušek bezporuchovosti.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand