ČSN EN 61124-ed.2 (010644)

Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensitySTANDARD published on 1.3.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price40.50 USD excl. VAT
40.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61124-ed.2
Classification mark: 010644
Catalog number: 91990
Publication date standards: 1.3.2013
SKU: NS-159495
The number of pages: 116
Approximate weight : 379 g (0.84 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 61124-ed.2 (010644):

Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. V této mezinárodní normě je uvedena řada optimalizovaných plánů zkoušek, příslušných operativních charakteristik a očekávaných dob zkoušky. Kromě toho jsou v ní též uvedeny algoritmy pro navrhování plánů zkoušek pomocí programu tabulkového procesoru spolu s návodem, jak tyto plány zvolit. V normě jsou specifikovány postupy zkoušení, zda pozorovaná hodnota intenzity poruch, parametru proudu poruch, střední doby do poruchy (MTTF) a střední doby provozu mezi poruchami (MTBF) je ve shodě s daným požadavkem. Jsou popsány čtyři typy plánů zkoušek: plány zkrácených postupných zkoušek; plány zkoušek ukončených uplynutím doby / poruchou; plány zkoušek ukončených uplynutím pevné kalendářní doby bez nahrazování a kombinované plány zkoušek. Toto třetí vydání normy IEC 61124, které bylo schváleno jako evropská norma EN 61124, obsahuje poměrně velký počet technických a redakčních změn proti druhému vydání spočívajících v odstranění chyb v minulém vydání této normy, zejména v přílohách

These changes apply to this standard:

ČSN EN 61124-ed.2:2013/Z1 (010644) Change

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.

Change published on 1.12.2023

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.