ČSN EN 61124-ed.2 (010644)

Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensitySTANDARD published on 1.3.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price39.80 USD excl. VAT
39.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61124-ed.2
Classification mark: 010644
Catalog number: 91990
Publication date standards: 1.3.2013
SKU: NS-159495
The number of pages: 116
Approximate weight : 379 g (0.84 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 61124-ed.2 (010644):

Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. V této mezinárodní normě je uvedena řada optimalizovaných plánů zkoušek, příslušných operativních charakteristik a očekávaných dob zkoušky. Kromě toho jsou v ní též uvedeny algoritmy pro navrhování plánů zkoušek pomocí programu tabulkového procesoru spolu s návodem, jak tyto plány zvolit. V normě jsou specifikovány postupy zkoušení, zda pozorovaná hodnota intenzity poruch, parametru proudu poruch, střední doby do poruchy (MTTF) a střední doby provozu mezi poruchami (MTBF) je ve shodě s daným požadavkem. Jsou popsány čtyři typy plánů zkoušek: plány zkrácených postupných zkoušek; plány zkoušek ukončených uplynutím doby / poruchou; plány zkoušek ukončených uplynutím pevné kalendářní doby bez nahrazování a kombinované plány zkoušek. Toto třetí vydání normy IEC 61124, které bylo schváleno jako evropská norma EN 61124, obsahuje poměrně velký počet technických a redakčních změn proti druhému vydání spočívajících v odstranění chyb v minulém vydání této normy, zejména v přílohách

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand