ČSN EN 13068-1 (015030)

Non-destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative measurement of imaging propertiesSTANDARD published on 1.5.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13068-1
Classification mark: 015030
Catalog number: 60116
Publication date standards: 1.5.2001
SKU: NS-141865
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 13068-1 (015030):

Tato evropská norma představuje první část ze série tří evropských norem stejného čísla, které se zabývají kontrolou vlastností a vlastnostmi radioskopických zobrazovacích systémů pro nedestruktivní zkoušení. Tato část uvádí postup pro kvantitativní měření vlastností zobrazovacího systému. Radioskopický systém se sestává ze zdroje záření, manipulačního zařízení, kolimátorů, filtru a zobrazovacího zařízení. Zobrazovací zařízení pak představuje převaděč rentgenového záření nebo záření gama, který převádí reliéf záření na výstupní signál pro číslicové nebo optické zpracování. Základem všech měření pomocí převaděče je využití definovaného reliéfu záření od umělých zkušebních indikátorů, které jsou jako výstupní signál a měřená odezva systému se měří vhodným zařízením. Postup měření spočívá z charakterizování ostrosti obrazu zohledňující vnitřní neostrost, prostorově modulovanou přenosovou funkci a poměrný kontrast nízkých prostorových frekvencí, dále posouzením kontrastu, citlivostí na kontrast a vliv tloušťky stěny a linearity s ohledem na diferenciální a integrální zkreslení a homogenitu obrazu. Výsledky měření se dokumentují do protokolu o zkoušce jehož formulář je v příloze této normy. Další části této série evropské normy EN 13068-x jsou: Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.