ČSN EN 13625 (015083)

Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakageSTANDARD published on 1.3.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 13625
Classification mark: 015083
Catalog number: 66731
Publication date standards: 1.3.2003
SKU: NS-143580
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 13625 (015083):

Tato evropská norma specifikuje kritéria, metody a techniky pro volbu zařízení pro zjišťování netěsnosti metodami popsanými v příloze evropské normy EN 1779. Minimální požadavky na používané přístroje jsou také zahrnuty jako směrnice pro zkušební personál. Za volbu přístrojů pro danou zkoušku je s konečnou platností odpovědný kvalifikovaný pracovník minimálně s kvalifikací ve stupni 2 podle evropské normy EN 473.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.