ČSN EN 15856 (015098)

Non-destructive testing - Acoustic emission - General principles of AE testing for the detection of corrosion within metallic surrounding filled with liquidSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 15856
Classification mark: 015098
Catalog number: 86599
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-147389
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN 15856 (015098):

Tato evropská norma popisuje zkoušení akustickou emisí (AT) na kovových pláštích naplněných kapalinou pro detekci korozních procesů, které jsou aktivní v průběhu zkoušky. Je použitelná pro kovové zásobníky, například takové, které jsou používané v chemickém a petrochemickém průmyslu. Výsledky poskytují kvalitativní výpověď o stavu zkoušeného objektu a doporučení vzhledem k maximální přípustné délce následující doby provozu, založených na indikacích AT a ostatních informacích pro charakteristiku indikací AT. V případě zásobníků s plochým dnem (FBST) poskytuje postup popsaný v této normě zkoušku celého dna, pláště zásobníku do výše plnění a v případě zásobníku s plovoucím stropem také stropních ploch, které jsou v kontaktu s uloženou kapalinou

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand