ČSN EN 45020 (010101)

Standardization and related activities - General vocabularySTANDARD published on 1.6.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.40 USD excl. VAT
17.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 45020
Classification mark: 010101
Catalog number: 78683
Publication date standards: 1.6.2007
SKU: NS-153127
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 45020 (010101):

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník obsahuje základní termíny a definice vztahující se k oblasti normalizace a hlavním činnostem, které s ní souvisí. Zahrnuje tyto tematické okruhy: normalizace, cíle normalizace, normativní dokumenty, orgány odpovědné za normy a předpisy, druhy norem, harmonizace norem, obsah normativních dokumentů, struktura normativních dokumentů, tvorba normativních dokumentů, zavádění normativních dokumentů, odkazy na normy v předpisech. Jsou v ní rovněž uvedeny terminologické ekvivalenty v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, italském, holandském a švédském.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand