ČSN ISO 17724 (018012)

Graphical symbols - VocabularySTANDARD published on 1.10.2004


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 17724
Classification mark: 018012
Catalog number: 71331
Publication date standards: 1.10.2004
SKU: NS-178121
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 17724 (018012):

Tato mezinárodní norma definuje termíny týkající se grafických značek, zejména značek pro veřejné informace a značek používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách. Neobsahuje termíny vztahující se ke grafickým značkám používaným ve výkresech, diagramech a grafech v technické výrobní dokumentaci (tpd)]. Definice mají sloužit jako základ při zpracování nových norem nebo při revizích již existujících norem.

These corrections apply to this standard:

ČSN ISO 17724:2004/Oprava1 (018012) Correction

Grafické značky - Slovník.

Correction published on 1.3.2013

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.