ČSN EN 60300-3-11 (010690)

Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenanceSTANDARD published on 1.6.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price16.80 USD excl. VAT
16.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 60300-3-11
Classification mark: 010690
Catalog number: 85557
Publication date standards: 1.6.2010
SKU: NS-156116
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Research and developmentQuality in general

Annotation of standard text ČSN EN 60300-3-11 (010690):

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) popsaná v této normě je metoda pro stanovení a volbu takových politik managementu poruch, aby se účinně a efektivně dosáhlo požadované bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu systémů a zařízení. Do těchto politik se zahrnují činnosti údržby, změny provozu, modifikace návrhu a jiné zásahy prováděné za účelem zmírnění následků poruch. Metoda RCM obsahuje popis rozhodovacího procesu k identifikaci použitelných a efektivních požadavků na preventivní údržbu a/nebo zásahů managementu podle bezpečnostních, provozních a ekonomických následků zjištěných poruch a jejich degradačních mechanismů. Na základě analýzy RCM se posoudí nutnost provádění konkrétních údržbářských úkolů, případně se doporučí změny návrhu či jiné alternativy pro realizaci zlepšení. Maximální přínosy z analýzy RCM lze získat, pokud se tato analýza provádí v etapě návrhu, kdy její výsledky mohou přímo ovlivnit návrh, je však použitelná i v etapě provozu a údržby ke zlepšení údržbářských úkolů a k provedení nezbytných modifikací a jiných alternativ

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand