ČSN EN 60300-3-11 (010690)

Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred maintenanceSTANDARD published on 1.6.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 60300-3-11
Classification mark: 010690
Catalog number: 85557
Publication date standards: 1.6.2010
SKU: NS-156116
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Research and developmentQuality in general

Annotation of standard text ČSN EN 60300-3-11 (010690):

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) popsaná v této normě je metoda pro stanovení a volbu takových politik managementu poruch, aby se účinně a efektivně dosáhlo požadované bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu systémů a zařízení. Do těchto politik se zahrnují činnosti údržby, změny provozu, modifikace návrhu a jiné zásahy prováděné za účelem zmírnění následků poruch. Metoda RCM obsahuje popis rozhodovacího procesu k identifikaci použitelných a efektivních požadavků na preventivní údržbu a/nebo zásahů managementu podle bezpečnostních, provozních a ekonomických následků zjištěných poruch a jejich degradačních mechanismů. Na základě analýzy RCM se posoudí nutnost provádění konkrétních údržbářských úkolů, případně se doporučí změny návrhu či jiné alternativy pro realizaci zlepšení. Maximální přínosy z analýzy RCM lze získat, pokud se tato analýza provádí v etapě návrhu, kdy její výsledky mohou přímo ovlivnit návrh, je však použitelná i v etapě provozu a údržby ke zlepšení údržbářských úkolů a k provedení nezbytných modifikací a jiných alternativ

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand