ČSN EN 61082-1-ed.3 (013780)

Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: RulesSTANDARD published on 1.9.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.50 USD excl. VAT
33.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61082-1-ed.3
Classification mark: 013780
Catalog number: 98230
Publication date standards: 1.9.2015
SKU: NS-614142
The number of pages: 98
Approximate weight : 325 g (0.72 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 61082-1-ed.3 (013780):

Tato část IEC 61082 poskytuje všeobecná pravidla a směrnice pro prezentaci/uvádění informací v dokumentech a specifická pravidla pro schémata, výkresy a tabulky, používané v elektrotechnice. Z této normy jsou vyloučena pravidla a směrnice pro veškeré druhy prezentace informací audio nebo video nebo taktilní technikou. Tato horizontální norma je určena primárně pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108

These corrections apply to this standard:

ČSN EN 61082-1-ed.3:2015/Oprava1 (013780) Correction

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla.

Correction published on 1.9.2018

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.