ČSN EN 61355-1-ed.2 (013721)

Classification and designation of documents for plants, systems and equipment - Part 1: Rules and classification tablesSTANDARD published on 1.2.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.20 USD excl. VAT
18.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61355-1-ed.2
Classification mark: 013721
Catalog number: 82618
Publication date standards: 1.2.2009
SKU: NS-160446
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN 61355-1-ed.2 (013721):

Norma poskytuje pravidla a směrnice pro třídění dokumentů na základě charakteristického obsahu informací v nich obsažených. Spolu s písmenným kódem, udávajícím třídu druhu dokumentu, jsou poskytnuta pravidla a směrnice pro jeho použití v označovacím kódu dokumentu. Je důležitá pro dokumenty, používané ve všech technických oborech (odvětvích) během životního cyklu průmyslového celku, systému nebo zařízení. Dokumentace je nezbytná k zajištění informací pro všechny činnosti technických produktů/výrobků (které zahrnují průmyslové celky, systémy a zařízení) během jejich životního cyklu; může být zhotovena v libovolné fázi činnosti. V zásadě norma splňuje tyto základní cíle: - stanovení metody lepší komunikace a porozumění mezi stranami, zapojenými do vzájemné výměny dokumentů; - vyhovění potřebám získávání údajů, což často vychází z nutnosti znalosti informačního obsahu dokumentu; - stanovení pravidel určitého způsobu uvádění do vzájemného vztahu dokumentů a předmětů, tj. uvedení, ke kterému předmětu určitý dokument patří.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand