ČSN EN 80000-6 (011300)

Quantities and units - Part 6: ElectromagnetismSTANDARD published on 1.1.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.30 USD excl. VAT
23.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 80000-6
Classification mark: 011300
Catalog number: 82617
Publication date standards: 1.1.2009
SKU: NS-162873
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quantities and units

Annotation of standard text ČSN EN 80000-6 (011300):

Norma uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z elektromagnetismu. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a ve většině případů i s definicemi.

These changes apply to this standard:

ČSN EN 80000-6:2009/Z1 (011300) Change

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.

Change published on 1.9.2023

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

These corrections apply to this standard:

ČSN EN 80000-6:2009/Oprava1 (011300) Correction

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.

Correction published on 1.10.2016

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.