ČSN EN ISO 11957 (011615)

Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins - Laboratory and in situ measurementsSTANDARD published on 1.3.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11957
Classification mark: 011615
Catalog number: 85576
Publication date standards: 1.3.2010
SKU: NS-164918
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11957 (011615):

Tato mezinárodní norma stanoví laboratorní metodu (kapitola 6) a metody měření in situ (kapitola 7) určené pro stanovení zvukové izolace protihlukových kabin. Zvuková izolace je snížení hladiny akustického tlaku nebo hladiny akustického výkonu dosažené kabinou. Metody jsou použitelné pro kabiny s malým poměrem otvorů ( 2 %). Tato mezinárodní norma je použitelná pouze pro kompletní kabinu a nikoliv pro jednotlivé části, z nichž je složena. POZNÁMKA 1 - Zvukové izolace částí kabin (prvků stěn, dveří, oken, tlumičů atd.) se měří podle jiných příslušných norem. Požadavky na zkušební prostředí v laboratoři jsou založeny na požadavcích uvedených v ISO 3741

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.