ČSN EN ISO 14045 (010945)

Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelinesSTANDARD published on 1.2.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.10 USD excl. VAT
21.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14045
Classification mark: 010945
Catalog number: 92170
Publication date standards: 1.2.2013
SKU: NS-165638
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14045 (010945):

Norma ČSN EN ISO 14045 se zabývá posuzováním eko-efektivity produktového systému a jeho využitím pro širokou škálu produktových systémů. Jedná se o nástroj kvantitativního managementu, který umožňuje studium environmentálních dopadů životního cyklu produktového systému současně s hodnotou produktového systému. V rámci posuzování eko-efektivity jsou environmentální dopady hodnoceny pomocí posuzování životního cyklu (LCA), jak je stanoveno v dalších mezinárodních normách (ISO 14040,14044). Posuzování eko-efektivity proto sdílí s LCA mnoho důležitých principů. Hodnota produktového systému představuje míru uspokojení potřeb zákazníka. Existuje mnoho způsobů jak posoudit hodnotu produktového systému. Produktový systém může zahrnovat různé hodnotové aspekty včetně funkčních, peněžních a estetických. Výsledky eko-efektivity se stanovují uvedením výsledků posuzování životního prostředí do souvislosti s výsledky posuzování hodnoty produktového systému. Porovnáním eko-efektivity dvou výrobků lze stanovit "faktor X", který ukazuje míru zlepšení produktu v rámci vývojové řady, nebo slouží k porovnání eko-efektivity dvou produktů plnících stejné funkce. Úlohou eko-efektivity i faktoru X je podpora a popularizace produktů, které pomáhají vytvářet udržitelnou společnost. Jejich cílem je podporovat snižování environmentální zátěže spojené s životním cyklem produktů, při trvalém uspokojování požadavků zákazníka

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand