ČSN EN ISO 14040 (010940)

Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and FrameworkSTANDARD published on 1.11.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14040
Classification mark: 010940
Catalog number: 77068
Publication date standards: 1.11.2006
SKU: NS-165632
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14040 (010940):

druhým vydáním této normy, která spolu s ISO 14044:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Norma stanovuje zásady a osnovu pro zpracování studií LCA - Posuzování životního cyklu. Zaměřuje se na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky po hrob). Zahrnuje čtyři fáze posuzování životního cyklu: a) fázi stanovení cíle a rozsahu b) fázi inventarizační analýzy c) fázi posuzování dopadu d) interpretační fázi. Norma uznává dva typy studií. Studii posuzování životního cyklu (studii LCA) a studii inventarizace životního cyklu (studii LCI). Studie LCI se od studie LCA liší pouze tím, že nezahrnuje fázi posuzování dopadů. Tato mezinárodní norma není určena pro smluvní nebo regulativní účely nebo registraci a certifikaci

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 14040:2006/A1 (010940) Change

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.

Change published on 1.5.2021

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand