ČSN EN ISO 16827 (015023)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Characterization and sizing of discontinuitiesSTANDARD published on 1.10.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.50 USD excl. VAT
21.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16827
Classification mark: 015023
Catalog number: 95535
Publication date standards: 1.10.2014
SKU: NS-166722
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16827 (015023):

Norma specifikuje všeobecné zásady a metody pro charakterizaci a stanovení velikostí zjištěných diskontinuit, jejich vyhodnocení srovnáním s kritérii pro přípustnost. Tato norma je vhodná k určení diskontinuit v materiálech za všeobecných podmínekCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.