ČSN EN ISO 3745 (011608)

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic roomsSTANDARD published on 1.9.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.80 USD excl. VAT
21.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3745
Classification mark: 011608
Catalog number: 91206
Publication date standards: 1.9.2012
SKU: NS-168224
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3745 (011608):

Tato mezinárodní norma stanovuje metody měření hladin akustického tlaku na měřicí ploše obklopující zdroj hluku (stroj nebo zařízení) v bezodrazové místnosti nebo polobezodrazové místnosti. Hladina akustického výkonu (nebo hladina akustické energie v případě emise impulzního hluku nebo hluku přechodového děje) vytvářená zdrojem hluku ve frekvenčních pásmech se šířkou jedné třetiny oktávy nebo s použitím frekvenčního vážení A se vypočítává na základě těchto měření, včetně korekcí zohledňujících jakékoliv rozdíly mezi meteorologickými podmínkami v době a místě zkoušky a meteorologickými podmínkami, které odpovídají referenční charakteristické akustické impedanci. Sledovaný frekvenční rozsah obecně zahrnuje třetinooktávová pásma se středními frekvencemi od 100 Hz do 10 000 Hz. V praxi se rozsah rozšiřuje za tyto meze nebo se omezuje na frekvence v rámci těchto mezí na takový rozsah, ve kterém je zkušební místnost způsobilá pro účely měření

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 3745:2012/A1 (011608) Change

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.

Change published on 1.9.2017

Selected format:
Czech -
Print design (7.20 USD)


Show all technical information.
7.20 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand