ČSN EN ISO 3747 (011612)

Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environmentSTANDARD published on 1.6.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.80 USD excl. VAT
17.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3747
Classification mark: 011612
Catalog number: 88345
Publication date standards: 1.6.2011
SKU: NS-168229
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Acoustic measurements and noise abatement in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3747 (011612):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustické energie zdrojů hluku srovnáním změřených hladin akustického tlaku vyzařovaných zdrojem hluku (strojem nebo zařízením), umístěným in situ v dozvukovém prostředí, s hladinami kalibrovaného referenčního zdroje zvuku. Z těchto měření se vypočítá hladina akustického výkonu (nebo hladina akustické energie v případě série pulzů (burst) hluku nebo emisního přechodového děje) vyzařovaná zdrojem hluku ve frekvenčních pásmech o šířce jedné oktávy. Hladina akustického výkonu A nebo hladina akustické energie A se vypočítá z hladin v oktávových pásmechCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.