ČSN IEC 60300-3-5 (010690)

Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principlesSTANDARD published on 1.6.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.30 USD excl. VAT
24.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN IEC 60300-3-5
Classification mark: 010690
Catalog number: 64442
Publication date standards: 1.6.2002
SKU: NS-175528
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Research and developmentQuality in general

Annotation of standard text ČSN IEC 60300-3-5 (010690):

Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, slouží jako návod pro volbu použitelných norem pro zkušební podmínky a statistickou analýzu. Je to též všeobecný návod k plánování, provádění a analýze dat ze zkoušek bezporuchovosti. Pomocí této normy je uživatel schopen zvolit jiné normy, které jsou vhodné a nezbytné pro plánování, provádění a analyzování dat získaných při specifické zkoušce bezporuchovosti. Tato norma tudíž obsahuje odkazy na statistické nástroje pro analýzu konstantního i nekonstantního parametru proudu poruch a intenzity poruch i jiných ukazatelů, jako je podíl úspěšných pokusů/podíl poruch.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.