ČSN 010224 (010224)

Applied ststistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull´s distribution parametersSTANDARD published on 31.1.1980


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.80 USD excl. VAT
14.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010224
Classification mark: 010224
Catalog number: 18
Publication date standards: 31.1.1980
SKU: NS-116338
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN 010224 (010224):

Norma určuje pravidla stanovení bodových odhadů a konfidenčních intervalů pro parametry Weibullova rozdělení na základě nezávislé skupiny statistických (empirických) dat, získaných při měřeních, zkouškách a rozborech, jestliže je známo, že tato data pocházejí z Weibullova rozdělení. Metody v této normě uvedené vycházejí z předpokladu, že je k dispozici úplná informace o náhodném výběru. V informativních přílohách je uveden rejstřík názvů a symbolů a příklady výpočtů

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand