ČSN IEC 61650 (010654)

Reliability data analysis techniques - Procedures for comparison of two constant failure rates and two constant failure (event) intensitiesSTANDARD published on 1.12.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN IEC 61650
Classification mark: 010654
Catalog number: 54182
Publication date standards: 1.12.1998
SKU: NS-175621
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in generalApplication of statistical methods

Annotation of standard text ČSN IEC 61650 (010654):

V této mezinárodní normě jsou specifikovány postupy pro porovnání dvou pozorovaných - intenzit poruch; - parametrů proudu poruch; - intenzit/parametrů proudů příslušných událostí. Postupy se používají k určení, zda může být domnělý rozdíl mezi dvěma soubory pozorování považován za statisticky významný. Předpokládá se, že časové intervaly do poruchy (události)/mezi poruchami (událostmi) jsou nezávislé a jsou shodně exponenciálně rozděleny během období pozorování (to jest během kumulované platné doby zkoušky). POZNÁMKA - Z tohoto předpokladu vyplývá, že intenzita poruch/parametr proudu poruch je konstantní. Dále se předpokládá, že existují technické nebo jiné důvody k domněnce, že mezi pozorovaným znakem bezporuchovosti dvou porovnávaných souborů výrobků může existovat rozdíl (zlepšení nebo zhoršení). Některé příklady typických aplikací jsou popsány v 5.4. Metody jsou navrženy jako testy hypotéz, které se specifikovaným rizikem (na specifikované hladině významnosti) vyjadřují, zda dvě řady pozorování náležejí do stejného základního souboru nebo ke stejnému procesu, to jest, že mají stejnou skutečnou střední hodnotu. POZNÁMKA - Intenzita poruch, která se týká neopravovaných objektů, je sdružena s dobami do poruchy. Parametr proudu poruch, který se týká pouze opravovaných objektů, je sdružen s bodovým procesem popisujícím posloupnost událostí, například dob mezi poruchami na časové ose. Tyto postupy se neomezují jen na porovnání intenzity poruch/parametru proudu poruch, ale mohou se použít na pozorování dvou řad jakýchkoliv platných událostí za předpokladu, že platí výše uvedené předpoklady. POZNÁMKA - Dvě řady pozorování se mohou týkat objektů ze stejného základního souboru nebo stejných objektů za různých podmínek (například v různém prostředí nebo při odlišném zatížení) nebo oprávněně srovnatelných řad událostí (například automobilových nehod na silnici). Jsou předepsány numerické metody i grafický postup. Období pozorování týkající se těchto dvou řad nemusejí být nutně stejná, avšak pokud jsou stejná, potom jsou metody velmi jednoduché

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.