ČSN ISO 10324 (010158)

Information and documentation - Holdings statements - Summary levelSTANDARD published on 1.9.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.40 USD excl. VAT
13.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10324
Classification mark: 010158
Catalog number: 56974
Publication date standards: 1.9.1999
SKU: NS-177278
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN ISO 10324 (010158):

Tato norma specifikuje požadavky na prezentaci údajů o fondu popisných jednotek seriálových a neseriálových publikací, s cílem prohloubit konzistentnost při sdělování a výměně informací o knihovních jednotkách. Je určena pro psaní údajů a zpráv o fondu, zpracovávaných ve vizuální formě. Ve strojem čitelných údajích budou datové prvky specifikované touto normou použitelné, avšak jejich pořadí atd. může být ve strojem čitelném záznamu odlišné. Tato norma stanoví a definuje datové prvky pro údaje o fondu popisných jednotek seriálových a neseriálových publikací na souhrnné úrovni vhodné pro vykazování knihovních jednotek jedné nebo více knihoven nebo institucí. Specifikuje obsah a posloupnost datových prvků uvnitř datových oblastí a požadavky na začlenění datových oblastí do údajů o fondu. Tato norma vyžaduje, aby údaje o fondu byly propojeny s identifikací popisné jednotky, k níž se údaj vztahuje; metoda identifikace popisné jednotky však není součástí této normy. Tato norma se používá pro údaje o fondu popisných jednotek na jakémkoliv fyzickém nosiči. Tato norma nespecifikuje způsob, kterým jsou upraveny údaje ve strojem čitelném formátu, ani nosič (nosiče) používané pro ukládání, zobrazování nebo přenos údajů o fondech. Pokyny jsou nezávislé na používaném systému katalogizačních pravidel.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand