Standard ČSN ISO 10754 1.7.1998 preview

ČSN ISO 10754 (010150)

Information and documentation - Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchangeSTANDARD published on 1.7.1998


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price2.50 USD excl. VAT
2.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10754
Classification mark: 010150
Catalog number: 52371
Publication date standards: 1.7.1998
SKU: NS-177380
The number of pages: 4
Approximate weight : 12 g (0.03 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Character sets and information coding

Annotation of standard text ČSN ISO 10754 (010150):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 93 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schema a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky základního souboru, který je registrován pod číslem 37 v mezinárodním ISO registru, vytváří soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací v kyrilici dále uvedených neslovanských jazyků.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.