ČSN ISO 11453 (010238)

Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportionsSTANDARD published on 1.12.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11453
Classification mark: 010238
Catalog number: 50049
Publication date standards: 1.12.1997
SKU: NS-177523
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 11453 (010238):

Tato norma je identická s ISO 11453:1996. Tato mezinárodní norma popisuje zvláštní statistické metody pro řešení čtyř následujících problémů. Podstatné je, aby odběr vzorků neměl žádný patrný vliv na soubor. Je-li náhodně odebraný výběr menší než 10% souboru, je tento požadavek splněn, je-li však výběr větší než uvedený podíl, lze spolehlivé výsledky získat jen nahrazováním každé jednotky zahrnuté do výběru před náhodným odběrem další jednotky ze souboru. ČSN ISO 11453 (01 0238) byla vydána v prosinci 1997

These corrections apply to this standard:

ČSN ISO 11453:1997/Oprava1 (010238) Correction

Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly.

Correction published on 1.5.2000

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.