ČSN ISO 1328-1 (014682)

Cylindrical gears - ISO system of flank tolerance classification - Part 1: Definitions and allowable values of deviations relevant to flanks of gear teeth

Automatically translated name:

Spur gears - ISO system of accuracy - Part 1: Definitions and tolerances relative to the coincident flanks of the gear teeth.STANDARD published on 1.7.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.40 USD excl. VAT
24.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 1328-1
Classification mark: 014682
Catalog number: 97044
Publication date standards: 1.7.2015
SKU: NS-609538
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 1328-1 (014682):

Tato část ISO 1328 ustavuje klasifikační systém mezních úchylek vzhledem k výrobě a posuzování shody boků zubu jednotlivých čelních kol s evolventním ozubením. Specifikuje definice pro termíny mezní úchylky boku ozubeného kola, strukturu systému stupňů přesnosti boku a jejich přípustné hodnoty. Tato část ISO 1328 poskytuje ve vzájemném vztahu mezi výrobci ozubených kol a prodejci ozubených kol jednotné mezní úchylky. Je stanoveno 11 stupňů přesnosti boku, očíslovány jsou od 1 až do 11, v pořadí narůstajících mezních úchylek. Rovnice pro mezní úchylky jsou uvedeny v 5.3. Tyto mezní úchylky jsou použitelné v následujících rozsazích: 5 <= z <= 1 000 5 mm <= d <= 15 000 mm 0,5 mm <= mn <= 70 mm 4 mm <= b <= 1 200 mm ß <= 45° kde d je referenční průměr; mn je normálný modul; b je šířka ozubení (axiální); z je počet zubů; ß je úhel sklonu zubu. Pro povinné a povinně volitelné měřicí metody viz kapitolu 4. Konstrukce ozubených kol je mimo předmět normy této části ISO 1328. V této části ISO 1328 není zahrnuta textura povrchu. Informace o textuře povrchu viz ISO/TR 10064-4Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.