ČSN ISO 14416 (010142)

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materialsSTANDARD published on 1.5.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.20 USD excl. VAT
15.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14416
Classification mark: 010142
Catalog number: 73165
Publication date standards: 1.5.2005
SKU: NS-177848
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Publishing

Annotation of standard text ČSN ISO 14416 (010142):

Tato mezinárodní norma definuje materiálech a metody vazby knih a je určena pro podporu přiměřené jakosti vazby v knihovnách a archivech; pomoc knihvazárnám při racionalizaci výroby včetně používání automatizovaných systémů; zajištění průběžných dodávek knihvazačských materiálů. Normativní příloha A poskytuje popis řady volitelných postupů, které mohou být vybrány jako doplněk základních knihvazačských postupů. Norma obsahuje tři informativní přílohy B, C, a D. Příloha B poskytuje návod k výběru metody vazby. Příloha C informuje o zátěžových zkouškách knih s oboustranně rozevíranou lepenou vazbou. Příloha D obsahuje ilustrace, které zobrazují některé z požadavků obsažených v této mezinárodní normě

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.