ČSN ISO 14416 (010142)

Information and documentation - Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use - Methods and materialsSTANDARD published on 1.5.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14416
Classification mark: 010142
Catalog number: 73165
Publication date standards: 1.5.2005
SKU: NS-177848
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Publishing

Annotation of standard text ČSN ISO 14416 (010142):

Tato mezinárodní norma definuje materiálech a metody vazby knih a je určena pro podporu přiměřené jakosti vazby v knihovnách a archivech; pomoc knihvazárnám při racionalizaci výroby včetně používání automatizovaných systémů; zajištění průběžných dodávek knihvazačských materiálů. Normativní příloha A poskytuje popis řady volitelných postupů, které mohou být vybrány jako doplněk základních knihvazačských postupů. Norma obsahuje tři informativní přílohy B, C, a D. Příloha B poskytuje návod k výběru metody vazby. Příloha C informuje o zátěžových zkouškách knih s oboustranně rozevíranou lepenou vazbou. Příloha D obsahuje ilustrace, které zobrazují některé z požadavků obsažených v této mezinárodní normě

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand