ČSN ISO 1086 (010159)

Information and documentation - Title leaves of booksSTANDARD published on 1.6.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.10 USD excl. VAT
8.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 1086
Classification mark: 010159
Catalog number: 61042
Publication date standards: 1.6.2001
SKU: NS-177439
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Publishing

Annotation of standard text ČSN ISO 1086 (010159):

Norma specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým mají být tyto informace prezentovány a uspořádány. Jejím cílem je pomoci redaktorům a nakladatelům při tvorbě titulních listů, které usnadní jednoznačné citování uživatelům jako jsou knihkupci, knihovníci, dokumentátoři, autoři, indexátoři, katalogizátoři, producenti databází atd. Knihami se rozumějí monografie, sborníky, učebnice, obrazová díla, atlasy, disertace, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy atd., ať už jsou vydány jako jednotlivá díla, vícesvazková díla nebo části edic. Norma je použitelná pro knihy, které mají horizontální kompozici (ve kterých se tištěný text čte horizontálně zleva doprava)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.