ČSN ISO 11800 (010140)

Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of booksSTANDARD published on 1.2.2002


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11800
Classification mark: 010140
Catalog number: 64018
Publication date standards: 1.2.2002
SKU: NS-177557
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Publishing

Annotation of standard text ČSN ISO 11800 (010140):

Tato norma zavádí požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih specifikuje výrobní postupy, jejichž výsledkem je trvanlivá tuhá a měkká vazba knih vyrábě-ných v průmyslovém množství. Nevztahuje se na ruční vazbu, pouzdra na knihy nebo vazby archivních materiálů. Také se nevztahuje na vazby, které neslouží normálnímu účelu, tj. primárně chránit knižní blok (jako jsou výtvarná díla vytvořená okolo materiálu ve tvaru knihy). Norma ČSN ISO 11800 má dvě normativní přílohy a jednu přílohu se souborem pokynů, z nichž každá specifikuje požadavky na zvláštní kategorii vazby. Vazba kategorie A - Šitá tuhá vazba; Vazba kategorie B - Šitá měkká vazba; Vazba kategorie C - Měkká a tuhá lepená vazba

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.