ČSN ISO 14839-3 (011482)

Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 3: Evaluation of stability marginSTANDARD published on 1.4.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14839-3
Classification mark: 011482
Catalog number: 93295
Publication date standards: 1.4.2014
SKU: NS-177905
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 14839-3 (011482):

Tato část ISO 14839 stanovuje požadavky na stabilitu točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky (AML). Určuje speciální ukazatel pro hodnocení hranice stability a stanovuje postup měření tohoto ukazatele. Je použitelná pro průmyslové točivé stroje se jmenovitým výkonem větším než 15 kW a její platnost není omezena jejich rozměry nebo provozními jmenovitými otáčkami. Zahrnuje jak tuhé, tak pružné rotory s AML. Nevztahuje se na malé rotory, jako turbomolekulární čerpadla, vřetena apod. Tato část ISO 14839 se týká stability systému měřené během běžného ustáleného provozu na zkušebně nebo na místě. Hodnocení na zkušebně je bezpodmínečný požadavek pro expedici zařízení, zatímco provedení hodnocení na místě závisí na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a provozovatelem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.