ČSN ISO 16063-22 (011417)

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 22: Shock calibration by comparison to a reference transducerSTANDARD published on 1.8.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16063-22
Classification mark: 011417
Catalog number: 76363
Publication date standards: 1.8.2006
SKU: NS-178014
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 16063-22 (011417):

Tato část ISO 16063 specifikuje přístrojové vybavení a postupy používané při sekundární kalibraci přímočarých snímačů rázy s využitím referenčního měření zrychlení, rychlosti nebo síly rázu s danou časovou závislostí. Metody platí pro doby trvání rázového pulsu v rozsahu 0,05 ms až 8,0 ms a dynamický rozsah (špičková hodnota) 100 m/s2 až 100 km/s2 (s časovou závislostí). Metody umožňují zjištění citlivosti snímače na rázy (tj. vztah mezi špičkovými hodnotami veličiny na výstupu snímače a zrychlením). Tyto metody nejsou určeny ke kalibraci snímačů dynamické síly používané při modální analýze.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 16063-22:2006/Amd.1 (011417) Change

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem.

Change published on 1.6.2015

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand