ČSN ISO 16063-22 (011417)

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 22: Shock calibration by comparison to a reference transducerSTANDARD published on 1.8.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16063-22
Classification mark: 011417
Catalog number: 76363
Publication date standards: 1.8.2006
SKU: NS-178014
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 16063-22 (011417):

Tato část ISO 16063 specifikuje přístrojové vybavení a postupy používané při sekundární kalibraci přímočarých snímačů rázy s využitím referenčního měření zrychlení, rychlosti nebo síly rázu s danou časovou závislostí. Metody platí pro doby trvání rázového pulsu v rozsahu 0,05 ms až 8,0 ms a dynamický rozsah (špičková hodnota) 100 m/s2 až 100 km/s2 (s časovou závislostí). Metody umožňují zjištění citlivosti snímače na rázy (tj. vztah mezi špičkovými hodnotami veličiny na výstupu snímače a zrychlením). Tyto metody nejsou určeny ke kalibraci snímačů dynamické síly používané při modální analýze.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 16063-22:2006/Amd.1 (011417) Change

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem.

Change published on 1.6.2015

Selected format:
Czech -
Print design (5.20 USD)


Show all technical information.
5.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.