ČSN ISO 18431-2 (011466)

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 2: Time domain windows for Fourier Transform analysisSTANDARD published on 1.6.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18431-2
Classification mark: 011466
Catalog number: 73367
Publication date standards: 1.6.2005
SKU: NS-178172
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 18431-2 (011466):

Norma ISO 18431-2 specifikuje algebraické funkce, které popisují vybranou množinu časových oken, používaných pro předběžné zpracování digitálně vzorkovaných dat vibrací a rázů, které předchází spektrální analýzu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Tato vybraná množina sestává z Hanningova okna, okna s plochým vrchem (Flat Top) a obdélníkového okna (Rectangular). Tato část ISO 18431 je jedním z řady dokumentů, které podrobně uvádějí nástroje, jež jsou k dispozici pro zpracování signálů v časové oblasti, frekvenční oblasti a spojené časové a frekvenční oblasti.

These corrections apply to this standard:

ČSN ISO 18431-2:2005/Oprava1 (011466) Correction

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.

Correction published on 1.11.2008

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.