ČSN ISO 18436-7 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: ThermographySTANDARD published on 1.12.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.60 USD excl. VAT
8.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18436-7
Classification mark: 011445
Catalog number: 96380
Publication date standards: 1.12.2014
SKU: NS-178184
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 18436-7 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím infračervené termografie. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění infračervených termografických měření a analýzy při monitorování stavu strojů s použitím přenosných termografických zařízení. Tento postup by se nemohl aplikovat na specializovaná zařízení nebo v jiných specifických situacích. Tato část ISO 18436 stanovuje klasifikační program sestávající ze tří kategorií

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand