ČSN ISO 22727 (018020)

Graphical symbols - Creation and design of public information symbols - RequirementsSTANDARD published on 1.10.2008


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.80 USD excl. VAT
14.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 22727
Classification mark: 018020
Catalog number: 81904
Publication date standards: 1.10.2008
SKU: NS-178422
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 22727 (018020):

Norma ČSN ISO 22727 stanovuje požadavky na tvorbu a navrhování veřejných informačních značek. Stanovuje požadavky na návrh veřejných informačních značek pro předložení k registraci jako schválené veřejné informační značky, včetně šířky čar, používání prvků grafických značek a způsobu naznačení zákazu. Norma rovněž stanovuje šablony, které se musí používat pro návrh veřejných informačních značek. Určuje i kategorie veřejných informačních značek, do nichž se jednotlivé značky zařazují např. veřejná zařízení, dopravní zařízení, turistika, obchodní zařízení atd.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.