ČSN ISO 9186-1 (018004)

Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibilitySTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 9186-1
Classification mark: 018004
Catalog number: 96455
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-180696
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 9186-1 (018004):

Tato část ISO 9186 specifikuje metody zkoušení srozumitelnosti grafických značek. Uvádí rozsah, v jakém určitá značka sděluje svůj zamýšlený význam. Účelem této části ISO 9186 je zajistit, aby grafické značky a bezpečnostní značky používající grafické značky byly snadno srozumitelné. Záměrem je podnítit výzkum grafických značek, kterým budou správně rozumět uživatelé i bez doprovodného (tj. vysvětlujícího) textu. Jestliže takovou značku vyvinout nelze, může být nutné prezentovat grafickou značku spolu s doplňkovým textem vysvětlujícím význam značky v jazyku předpokládaných uživatelů

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.