ČSN ISO 9186-1 (018004)

Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibilitySTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 9186-1
Classification mark: 018004
Catalog number: 96455
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-180696
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 9186-1 (018004):

Tato část ISO 9186 specifikuje metody zkoušení srozumitelnosti grafických značek. Uvádí rozsah, v jakém určitá značka sděluje svůj zamýšlený význam. Účelem této části ISO 9186 je zajistit, aby grafické značky a bezpečnostní značky používající grafické značky byly snadno srozumitelné. Záměrem je podnítit výzkum grafických značek, kterým budou správně rozumět uživatelé i bez doprovodného (tj. vysvětlujícího) textu. Jestliže takovou značku vyvinout nelze, může být nutné prezentovat grafickou značku spolu s doplňkovým textem vysvětlujícím význam značky v jazyku předpokládaných uživatelů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.