ČSN ISO 9186-2 (018004)

Graphical symbols - Test methods - Part 2: Method for testing perceptual qualitySTANDARD published on 1.7.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 9186-2
Classification mark: 018004
Catalog number: 83629
Publication date standards: 1.7.2009
SKU: NS-180698
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 9186-2 (018004):

Tato část mezinárodní normy ČSN ISO 9186 stanovuje metodu zkoušení kvality vnímání grafických značek. To umožňuje vývoj grafických značek srozumitelných v nejrůznějších situacích i prostředích, jejichž vypovídací schopnost odpovídá záměru pokud možno bez doplňujících textů. Norma stanovuje přesná pravidla provádění zkoušek v tištěné podobě v různých velikostech s ohledem na zrakovou ostrost respondentů, vyhodnocení zkoušek a zajišťuje tak srovnatelnost výsledků.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.