ČSN ISO 9186-2 (018004)

Graphical symbols - Test methods - Part 2: Method for testing perceptual qualitySTANDARD published on 1.7.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 9186-2
Classification mark: 018004
Catalog number: 83629
Publication date standards: 1.7.2009
SKU: NS-180698
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 9186-2 (018004):

Tato část mezinárodní normy ČSN ISO 9186 stanovuje metodu zkoušení kvality vnímání grafických značek. To umožňuje vývoj grafických značek srozumitelných v nejrůznějších situacích i prostředích, jejichž vypovídací schopnost odpovídá záměru pokud možno bez doplňujících textů. Norma stanovuje přesná pravidla provádění zkoušek v tištěné podobě v různých velikostech s ohledem na zrakovou ostrost respondentů, vyhodnocení zkoušek a zajišťuje tak srovnatelnost výsledků.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand